Hoe kom ik hoger in Google?

Hoe kom ik hoger in Google?

Hoger_in_Google_komen

Hoe optimaliseer je een pagina om hoger in Google te komen?

Hoger in Google komen zodat je beter gevonden gaat worden en er meer bezoekers naar je website komen. Een doel welke iedere website naar mijn idee zou moeten nastreven.

In deze blog ga ik je handige tips geven hoe je een pagina op je website kan optimaliseren zodat deze een hogere positie in Google gaat krijgen. Ik zal eerst toelichten hoe je zorgt voor een goede basis van een pagina. Tenslotte geef ik je 10 optimalisatie tips waar je direct mee aan de slag kunt.

De basis van een goede Google pagina

Focus

Bepaal van te voren op welke zoekwoorden je wilt dat je pagina gevonden gaat worden. En heel belangrijk, dit mogen er max. 1 tot 3 zijn. Door deze focus kun je Google veel beter vertellen waar je pagina over gaat omdat je op alle essentiële punten deze zoekwoorden kunt verwerken.

Zorg dat de lezer antwoord krijgt op je pagina

Na het bepalen van de zoekwoorden ga je bepalen welke insteek de tekst op je pagina moet krijgen. Google gaat steeds meer werken volgens het vraag/antwoord principe, dus je ziet dat bezoekers steeds vaker een zin invoeren in de zoekbalk i.p.v. steekwoorden. Bepaal dus van te voren waar een bezoeker antwoord op moet krijgen bij het lezen van de pagina.

Wees, waardevol, relevant en biedt kwaliteit

Google hecht waarde aan informatie die bezoekers écht helpt. Dus door het antwoord geven op een vraag, maar ook door te kijken naar de hoeveelheid informatie die gegeven wordt. Belangrijk is bijvoorbeeld de combinatie tussen tekst, foto, video en overzichtelijke schema’s met (technische) informatie.

Schrijf altijd originele content

Content vormt alle informatie die je geeft op een pagina. Waar Google een hekel aan heeft is duplicate content, dus informatie die ook op andere websites staat. Je bent daardoor blijkbaar niet relevant voor de bezoeker. Zorg er dus voor dat je altijd je eigen content maakt of dit door een copywriter laat doen. Inderdaad, dit kost veel werk, maar de beloning is vele malen groter. In het ergste geval wordt je bestraft door Google en zullen ze je pagina’s óf verwijderen uit de zoekresultaten óf deze een heel lage ranking meegeven.

Blijf updaten

Door je pagina te blijven optimaliseren geef je aan Google door dat de informatie op je pagina nog steeds actueel is (relevantie). Feedback van klanten is hierbij erg waardevol, maar ook de resultaten uit Google Analytics helpen je hierbij. Bekijk bijvoorbeeld de gemiddelde tijd dat een bezoeker op een pagina verblijft en het aantal keer dat een pagina wordt bekeken.

Optimalisatie tips voor een goede Google pagina

Title tag

Dit is de titel van je pagina. Deze geef je vaak aan in het CMS van je website. Dit is ook de titel die getoond wordt in de Google resultaten en daarmee direct de belangrijkste plek om je zoekwoorden in te verwerken.

Title_tag

Meta description

Dit is de tekst die getoond wordt onder de Title tag in de Google zoekresultaten en hierin vertel je waar je pagina precies over gaat. Zorg ervoor dat je ook hier je zoekwoorden in verwerkt. De meta description geef je aan in het CMS van je website.

Meta_Description_Hoger_in_Google

Google vriendelijke url

Zorg voor een goede leesbare URL die aansluit bij de Title tag en je gekozen zoekwoorden. Heb je bijvoorbeeld gekozen voor de zoekwoorden: ‘website laten maken’, dan zou een logische URL zijn: www.doit-online.nl/website-laten-maken/. Hierdoor geef je ook aan Google door waar de pagina over gaat.

H1 header

De belangrijkste kop op je pagina. Deze staat veelal boven aan je pagina en vertelt in een of meerdere woorden waar je pagina over gaat. Verwerk hier ook zo goed mogelijk je gekozen zoekwoorden in. Een bezoeker bepaalt binnen 2 tot 4 seconden of een pagina interessant voor hem is, dus zorg voor een aansprekende H1 header.

H1_Header_Hoger_in_Google

H2 en H3 headers

Naast de H1 header is het ook belangrijk dat er een H2 header en eventueel een H3 header voorkomt op de pagina. Dit zorgt ervoor dat je op verschillende niveaus op de pagina direct aan de lezer kan laten zien waar het betreffende stuk tekst over gaat. Zorg altijd voor dezelfde structuur. Dus altijd maar één H1 header en naar mate van belangrijkheid een H2 header voor de paragrafen en een H3 header voor de subparagrafen. Een H2 of H3 header mag dus wel vaker op een pagina voorkomen.

H2_en_H3_headers_gebruiken_voor_Google

Zoekwoorden in de teksten

Naast een vermelding in de headers, is het ook belangrijk dat de gekozen zoekwoorden meerdere malen voorkomen in de teksten. Mijn belangrijkste tip hierbij: Houdt het logisch en goed leesbaar zonder dat het storend wordt voor de lezer. Leg bijvoorbeeld de tekst na het maken voor aan een collega of vriend en vraag of deze prettig leesbaar is.

De plaats van het zoekwoord

Hoe verder het zoekwoord naar voren is geplaatst, hoe belangrijker voor Google. Probeer in een nieuwe alinea in de eerste zin het zoekwoord opnieuw te vermelden. Ook het vetgedruktmaken van een zoekwoord helpt om deze belangrijker te maken. Dit hoeft echter maar 1 keer op de gehele pagina.

Zoekwoorden verwerken in de afbeeldingen

Naast de tekst op een pagina, zijn ook de afbeeldingen erg belangrijk om Google te vertellen waar een pagina over gaat. Hierbij zijn de volgende 3 pijlers belangrijk:

Bestandsnaam: Dit is de naam van de afbeelding hoe deze staat opgeslagen op je computer. Geef hier ook je zoekwoorden in aan. Dus i.p.v. IMG5023.jpg maak je hier bijvoorbeeld Website laten maken.jpg van.

Titel van de afbeelding: Op het moment dat je een afbeelding importeert, dan kun je deze vaak een titel meegeven. Vul ook hier de belangrijkste zoekwoorden in.

ALT Tekst: Dit is de ondersteunende tekst die Google verteld waar de afbeelding over gaat. Dit wordt ook wel eens de alternatieve tekst genoemd.

Wanneer je dit consistent doet voor alle afbeeldingen op je website, zal ook je positie in Google Afbeeldingen gaan stijgen.

Naam_afbeeldingen_voor_Google

Broodkruimelpad

Dit is de menustructuur van je website welke aan de bezoeker vertelt waar deze zich op de website bevindt. Toon deze bijvoorbeeld boven aan je pagina zodat de bezoeker makkelijk kan navigeren naar een bovenliggend menu en zorg er voor dat deze buttons klikbaar zijn.

Broodkruimelpad_gebruiken_voor_Google

Interne links

Naast een broodkruimelpad, zorgen ook interne links voor een prettige website ervaring. Een interne link verwijst door naar een andere pagina of plek op de website. Dit kan bijvoorbeeld een anker zijn (vaak gebruikt bij FAQ pagina’s), maar ook een link naar de contactpagina van je website.

Interne_links_gebruiken_voor_Google

Naast de bovenstaande belangrijke punten zijn er nog 100 detailpunten die er voor zorgen dat niet alleen jouw pagina, maar ook je gehele website hoger in Google komt te staan. Zorg in ieder geval áltijd voor kwalitatieve, relevante en waardevolle content voor je lezers. Schrijf dus altijd vanuit de lezer en niet alleen voor Google.

En tenslotte, zorg voor samenhang. Dus optimaliseer niet 1 pagina op je website, maar zorg voor eenzelfde optimalisatiestructuur voor alle pagina’s op je website.

Succes!

?>